MIESZKAŃCY


 Władysława  Grąbczewska  ur. 11  lipca  1901 r  w  Trzcianach .
 ( Zdjęcie  z  MyHeritage  drzewo  geneaologiczne rodziny  Grąbczewskich )