Historia

   ,, Historia - świadek czasu , światło prawdy , życie pamięci , nauczycielka życia , zwiastunka przyszłości  "  - Cyceron                                                                         VERBA  VOLANT , SCRIPTA  MANENT

            { słowa  ulatują  , pisma  pozostają }

 Nazwa Trzciany jest topograficzna, wzięła bowiem początek od miejsca położenia tej miejscowości wśród  lasów i stawów gdzie rosły trzciny.

,,Leksykon symboli "   Warszawa: ROK Corporation, 1991
Trzcina - ponieważ łatwo chwieje się na wietrze , jest symbolem niestałości i słabości ; jednakże ze względu na jej elastyczność jest także niekiedy symbolem giętkości . Zgodnie z mitologicznymi wyobrażeniami sintoizmu stworzenie świata zaczęło się od tego , że trzcina wszędzie wyrosła z prawód .
Kroniki japońskie { Nihongi } , spisane na polecenie cesarza Temmu: Później z młodej, jeszcze nie ukształtowanej materii "płynnej jak oliwa i kołyszącej się jak meduza", wystrzeliła smukła trzcina .
Poniważ żołnierz rzymscy szydzili z Jezusa wkładając mu do ręki trzcinę jako berło, niejednokrotnie pojawia się ona w przdstawieniach Ecce homo
Ecce homo (z łac. {ˈɛkkɛ ˈhɔmoː} „oto Człowiek"— motyw w sztuce chrześcijańskiej przedstawiający ubiczowanego Chrystusa w koronie cierniowej. Słowa „oto Człowiek" miał wypowiedzieć Piłat ukazujący Chrystusa ludowi żydowskiemu .

 

.

 SŁOWNIK HISTORYCZNO- GEOGRAFICZNY ZIEM POLSKICH
W ŚREDNIOWIECZU

 
 
 

TRZCIANA (1470 Trczyana, 1488 Trczana, 1518 Thrczianka) 6 km na ESE od Nowego Dworu, dziś Trzciany.
1. [1470 pow. warsz.]; 1488 par. Nowy Dwór (Ep. 11, 41v).
3. Włas. szlach. 1470 Barta [?] c. Michała z Lasotek podkom. i star. łęcz., wdowa po Abrahamie z Nowego Dworu ma proces o dobra Nowy Dwór, Suchocin, Olszewnica, Krobino, T. (Warsz. 4, 388); 1488 Mikołaj z Suchocina i Mikołaj z T. winni dać po kamieniu wosku dla kościoła (Ep. 11, 41v);1512 wwiązanie ks. Anny [Konradowej] i jej ss. książąt Stanisława i Janusza w dobra Mikołaja Nowodworskiego: N. z przyległościami, w tym Krobino, Olszewnica, Suchocin i Trzciana (Warsz. 10, 1033); 1512 wwiązanie Dziersława Zaliwskiego stolnika czer. i kuchmistrza król. w połowę dóbr Nowy Dwór, Suchocin, Olszewnica, Krobino, T. (Warsz. 10, 1186); 1518 książęta Stanisław i Janusz III darowują Dziersławowi Zaliwskiemu kuchmistrzowi król. działy Mikołaja Nowodworskiego w Nowym Dworze, [Krobinie], Olszewnicy, T., Pokrzywnicy, Piskorni, Lgniącej, Niestępowie, Łachach, Drozdach, Przetyczy, Ostrykole i Lubielskiej Woli oraz cła wodne na Wiśle i Narwi, które przypadły książętom po zabójstwie przez tegoż Mikołaja swej matki Katarzyny Nowodworskiej (MK 32, 16v); 1528 T. ma 4 wł. os. (Małc. 190; prawdop. pomyłka i dane dot. wsi Trzciana w par. Radzymino); XIX w. wieś Trzcianna ma 95 mr. [3 wł.] (Małc. 190); folw. 427 mr. [14 wł.] (SG 12, 544);1545 król Zygmunt I daje Annie Nowodworskiej oraz jej ss. Stanisławowi i Jerzemu zezwolenie na urządzenie w mieście N. targu cotygodniowego i dwu jarmarków rocznie (MS 4 nr 21811);
Uwaga: W XVI w. prawdop. był to folw., stąd nie odnotowywano go w rejestrach poborowych.
Ep. – Acta Episcopalia, zespół w ADP (cytowane wg dawnych sygnatur)
ADP – Archiwum Diecezjalne w Płocku
Małc. – W. Małcużyński, Rozwój terytorialny miasta Warszawy, Warszawa 1900
SG – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski i W. Walewski, t. 1-15, Warszawa 1880-1902
Warsz. – AGAD, księgi grodzkie i ziemskie warszawskie
MK – Metryka Koronna, zespół w AGAD

 

 

 

Tereny  naszej miejscowości wchodzące do Dóbr Góra od 1775 do 1795 r.  należały do księcia Stanislawa Poniatowskiego , bratanka króla Stanisława  Augusta Poniatowskiego. W 1795 r.  Majątek Góra i Nowy Dwór  z przyległościami  zostają sprzedane  Ludwikowi Gutakowskiemu szambelanowi królewskiemu , a później prezesowi Senatu Księstwa Warszawskiego za sumę 40 tys. dukatów. Po śmierci L.Gutakowskiego w 1811 r. dziedzicem został jego syn Wacław.
,, W 1839 r. skarb dokonał zamiany znacznej części majątku pabianickiego na dobra Góra , położone nad Narwią w sąsiedztwie twierdzy. Mocą tranzakcyi dopełnionej w Warsawie przd rejentem Józefowiczem w dniu 16(28)listopada 1839 r. odstąpione zostały Wacławowi hrabi Gutakowskiemu ,wzamian za wymieniony jego dzedziczny majątek , wsie Dłutów,Huta Dłutowska,Orszak,Mierzączka,Leszczyny,Łaziska,Czyżemin,
Wiskitno,Huta Wisskidzka; kolonie Erywangrod i Przepusta;folwarki:Dłutów i Huta Dłutowska;młyny Depcik,Lipieniec,Molenda,Półtalarek i Wiskitno, w szacunku złp. 1,206,131 "
Wg monografii historyczznej Maksymiliana Barucha ,,Pabianice,Rzgów i wsie okoliczne " wydanej  w Warszawie w 1903 r.
Ksawwery Józefowicz - pisarz aktowy Królestwa Polskiego {1806-1849}
  Od tego {1839} roku majątek  Góra  stał się majątkiem rządowym i był dzierżawiony  m.in. przez Kazimierza Wł. Wóycickiego  polskiego  literata,wydawcę oraz historyka  Warszawy.        
                                                           
                 

 
 
 

1}  Mapa granicy III Rzeszy z Generalną Gubernią .  Na zachód od czerwonej linni znajdowała się  III  Rzesza  ( Muzeum Historyczne w  Legionowie ) 

 

 
 Po Klęsce Wrześniowej wieś Trzciany znalazła się w Deutsches Reich  ( Niemieckiej Rzeszy ) .
26 pażdziernika 1939 r. zostały dołączone do nowego okręgu w Prusach Wschodnich -
Regierungsbezirk Zichenau ( Rejencja Ciechanowska ) 
Landkreis Plöhnen ( Powiat Płońsk ) 
Gemeinschaft Góra ( Gmina Góra ) 
W czasie okupacji niemieckiej Trzecia Rzesza prowadziła wobec obywateli II Rzeczypospolitej politykę eksterminacji , wynarodowiania , wyniszczania biologicznego i kulturowego , masowych wysiedleń , wreszcie politykę deportacji na roboty przymusowe i przymusowego wcielania do swojej armii .
,, PRZYWRÓĆMY NAZWISKA - DAJMY PAMIĘĆ "
Pozwalam sobie załączyć listę osób represjonowwanych , urodzonych w Trzcianach . Zdaję sobie sprawę , że nie jest ona pełna , ale opublikowanie jej może przyczynić się do otrzymania dodatkowych informacji .
1}   Koper Marta - deportowana do pracy przymusowej
2}   Kwiatkowska Barbara - deportowana do pracy przymusowej
3}   Liwska Jadwiga - zatrudniona w rolnictwie
4}   Młynarek Ignacy - uczestnik Kampanii Wrześniowej 1939 r. ,
                                     jeniec wojenny { Stalag 1A }
5}   Młynarek Jerzy - obóz koncentracyjny Dachau
6}   Młynarek Stanisław - uczestnik Kampanii Wrześniowej 1939
                                          jeniec wojenny { Stalag IIC }
7}   Rogulska Anna - zastrzelona przez Gestapo
8}   Sawicki Czesław - uczestnik Kampanii Wrześniowej 1939 r. ,
                                      jeniec wojenny { S XVIIA , S VI/I , S VIK }
9}   Sawicki Stefan - deportowany do pracy przymusowej
10} Smoliński Edward - obóz koncentracyjny Dachau
11} Smoliński Piotr - deportowany do pracy przymusowej
12} Smoliński Stanisław - obóz pracy
13} Świętlicki Mieczysław - obóz koncentracyjny Mauthausen -
                                           nie przeżył
14} Świętlicki Wacław { ur. 1920 r. } - deportowany do pracy
                                                              przymusowej
15} Świętlicki Wacław { ur. 1925 r. } - deportowany do pracy
                                                             przymusowej
16} Wilczek Leon - uczestnik Kampanii Wrześniowej 1939 r.,
                                jeniec wojenny { Stalag 1A }
17} Wróbel Teofil - obóz koncentracyjny Mauthausen

 

 

 2} Topograficzna Karta Królestwa Polskiego  z 1839 r

 
 https://polona.pl/item/3742198/24/  
3) Stare mapy nakładane na współczesną . 
http://hgis.maphive.net/#2317900.300847646,6875732.196148949,15,wig25k,27,98