Powitanie 
   Pamięć ludzka jest ulotna. Dzisiejsi mieszkańcy nie pamiętają wielu minionych faktów z życia wsi. Zapomina się twarze, nazwiska, zdarzenia. 
Ludzie odchodzą, a wraz z nimi to co mieli w pamięci. Nasza wieś była zbyt mała i nie na tyle atrakcyjna, aby jej ślad został zapisany w wielu historycznych  źródłach.
Jednak dla jej mieszkańców jest małą ojczyzną; niektórzy spędzili w niej całe swoje życie. 
Warto więc pozbierać możliwie dużo informacji, usystematyzować w jakikolwiek sposób, a wynik tej pracy udostępnić wszystkim zainteresowanym. 
Mam nadzieję, że strona  wsi Trzciany  ucieszy jej mieszkańców. Pozwoli im na lepszą identyfikację z miejscem, w którym mieszkają .
Serdecznie zapraszam do współudziału w tworzeniu tej strony, szczególnie w zakresie uzupełniania informacji o ludziach, zdarzeniach, miejscach - zarówno tych przeszłych jak i współczesnych.