Folwark Trzciany

 

Folwark Trzciany

Krzyż postawiony na rozstaju dróg w pobliżu obecnie nieistniejących zabudowań folwarku.

 
 
 
,, Na rozstaju dróg,
gdzie przydrożny Chrystus stał
zapytałeś: dokąd iść?
frasobliwą minę miał.
Przystanąłeś więc,
z płaczem brzóz sprzymierzyć się
i uronić pierwszy raz
w czerwone wino łzę '' 

 

 

 
 
 
  1. Pierwsza  znaleziona  informacja :                                                                                        Metryki kościelne Parafia Nowy Dwór.                                                                                   Akt  Nr.  100    Rok  1847                                                                                                19  czerwca  1847 r.  o  godzinie  dziewiątej  z  rana  umarł  Józef  Biernacki   karbowy  dworski  w  Folwarku  Trzciany  zamieszkały   lat  75  mający  syn  Tomasza  i  Małgorzaty  małżonków  Biernackich  zmarłych  we  wsi  Lutobórzu , pozostawiwszy  po  sobie  owdowiałą  żonę  Maryannę  z  Nowosielskich                                                                                                                                                                                                                                       Akt  Nr. 53      Rok   1852                                                                                                 13 czerwca  1852 r. - chrzest  Zofii  { ur. 8 czerwca o  godz. 4 po południu  w folw. Trzciany }  .  Ojciec  Roman  Jageło  ( Jagło )  był  wyrobnikiem  w  folwarku  Trzciany  zamieszkałym , matka  -  Julianna  z  Olszewskich .                                                                                                     
  2. W roku 1860  dnia 1 stycznia  odbył się chrzest Julii  {ur. 24 grudnia  1859 w folwarku  Suchocin }  a ojcem był  ten sam Jan Antosiewicz  owczarz z folwarku Suchocin.Jednym z świadków  był  Ignacy  Kantorowski karbowy z folwarku Suchocin.  Ignacemu Kantorowskiemu  w roku 1866 rodzi się córka Maryanna       już w folwarku Trzciany w którym ojciec jej był karbowym.                                              Po roku 1862 znika folwark Suchocin , a zastępuje go folwark Trzciany.                   Położenie tych  folwarków było całkiem inne.  
  3.   25 stycznia 1868 roku - Sankt Petersburg                                                                             Car  Aleksander II Romanow  ( ten sam co sprzedal Alaskę  )    ukazem                 daruje  Generałowi - Adiutantowi  Aleksandrowi  Patkulowi w majorat za zasługi  w walce z naszymi powstańcami ( 1863 - 64 )  cztery folwarki  Góra, Trzciany, Wawrzyszew w powiecie warszawskim, Gralewo w powiecie płońskim  oraz las leśnictwa zakroczymskiego.                                                                        
 Mapa  wydana  w  1856 r.  Owczarnia ( po  ros. )  to  Folwark  Trzciany .
 
 
 
 Mapa  z  ok. 1850 r.  -  dobra  rządowe  wokół  Nowogeorgewska . Autor - Artur  Potocki                  Archiwum  Narodowe w Krakowie
 
  
 F -  grunt  ;  f - las