Dzieło D - 10

 ,, Gdy  gaśnie  pamięć  ludzka , dalej  mówią  kamienie "  -  kardynał  Stefan  Wyszyński

Dzieło D-10 – to jedno z dzieł pośrednich Twierdzy Modlin ( Nowogieorgiewsk ), wzniesione w ramach budowy drugiego, zewnętrznego pierścienia fortów w latach 1912-1915.

Fort znajduje się w Trzcianach. Dzieło miało za zadanie uzupełnić międzypole Grupy Fortowej "Janówek" (Fort XVII) i Fortu XVIII

Umocnienie jest jednym z najmniej znanych dzieł na obszarze twierdzy. Były to wykonane z betonu (miejscami zbrojonego) koszary obronne. W momencie wycofywania się wojsk rosyjskich w 1915 zostały wysadzone; zachowały się jednak do dnia dzisiejszego w stanie czytelnym.

Dzieło pośrednie
Dzieło pośrednie (fort pośredni) – obiekt fortyfikacyjny, wznoszony w twierdzy fortowej dla zamknięcia międzypól w sytuacjach, gdy sąsiednie forty nie mogły współdziałac ze wzgledu na dużą odległość lub ukształtowanie terenu.
Załoga dzieła pośredniego, składająca się z piechoty i obsługi dział przeciwszturmowych miała za zadanie stawianie oporu, nie brała udziału w walce artyleryjskiej.
W skład dzieła pośredniego wchodziły: Wał piechoty, stanowiska dział (odkryte), schron mieszkalny, rów, sieć kolczasta.
 

 


 

 
                       Mapa  Dzieła  D -10   (  ISOK  Cieniowanie  -  rzeźba  terenu )
       I -  Dzieło  D -  10
       II  i  III   -  ,, Baterya  o  dwóch  frontach , między  torem  kolei  Nadwiślańskiej  a  szosą  warszawską  pod  Konstantynowem  "
                         w/g  ,, ARMIA  ROSSYJSKA  "   studyum  militarne .  Napisał  były  oficer  sztabu  wojsk  austro - węgierskich 
                         Y.Z.X.     wydane - Kraków   rok  1887

 
Akcja  sprzątania  D -10
 
Ups! Taka galeria nie istnieje!